The rat race là gì? – Phrase of the day

The rat race là gì?

The rat race: n. cuộc bon chen (trong xã hội, trong việc cạnh tranh về việc làm, tiền bạc…)

  • I’m fed up with the rat race! I’m giving up my job and going to live in India. (Tôi chán ngấy cái cuộc sống bon chen này rồi! Tôi chuẩn bị nghỉ việc và qua Ấn Độ “đi tu”.)
  • I’ve spent a decade running circles in the rat race going from one company to the next. (Tôi đã bỏ ra cả chục năm trời trong cái vòng lẩn quẩn của cuộc bon chen làm hết công ty này sang công ty khác.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments