Wishful thinking là gì? – Phrase of the day

Wishful thinking là gì?

Wishful thinking: n. cách nghĩ chủ quan duy ý chí, lạc quan bất chấp thực tế

  • When we become more self-critical about our ideas and test them in the real world, we become more scientific, as opposed to wishful thinking and aspirations. (Khi chúng ta biết tự đánh giá ý tưởng của mình, tự kiểm chứng lại ý tưởng trong thế giới thật, chúng ta biết suy nghĩ khoa học hơn, thay vì suy nghĩ lạc quan, chủ quan duy ý chí với những ước vọng cao đẹp.)
Theo dõi comment!
Thông báo
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments