Ăn sầu riêng ợ ra mùi sầu riêng

Ăn sầu riêng ợ ra mùi sầu riêng tiếng Anh là gì?

Ăn sầu riêng ợ ra mùi sầu riêng:

After you eat durian, your burp smells like durian.

Ý kiến của bạn:

avatar