Bị nghẹt mũi

Bị nghẹt mũi tiếng Anh là gì?

Tôi bị nghẹt mũi:

My nose is plugged up.
My nose is congested.
I have a stuffy nose.

Ý kiến của bạn:

avatar