Bị sổ mũi

Bị sổ mũi tiếng Anh là gì?

Tôi bị sổ mũi:

I have a runny nose.

Comment bằng Facebook

Ý kiến của bạn:

avatar