Chỉ tiếp người thiện chí

Chỉ tiếp người thiện chí tiếng Anh là gì?

Chỉ tiếp người thiện chí:

  • Serious people only

Ý kiến của bạn:

avatar