Chồng chúa vợ tôi

Chồng chúa vợ tôi tiếng Anh là gì?

Chồng chúa vợ tôi:

The husband is the king, and his wife is his subject.
A wife is expected to be subservient to her husband.

Cô ấy không chấp nhận cảnh chồng chúa vợ tôi:

She will not put up with a male Chauvinist husband.
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments