Chuông reo là bắn

Chuông reo là bắn tiếng Anh là gì?

Chuông reo là bắn:

  • Start firing when the bell rings.
  • Start shooting when the bell rings
  • Start firing when the alarm goes off. (nếu là chuông hẹn giờ)

Ý kiến của bạn:

avatar