Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm

Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm tiếng Anh là gì?

Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm:

Literal translation: Gambling is the root of poverty and loss of freedom.

Lesson: Stay away from all kinds of gambling.

guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments