Có tiền nhiều để làm gì

Có tiền nhiều để làm gì tiếng Anh là gì?

Có tiền nhiều để làm gì:

  • What’s the point of being rich?
  • What’s the point of having lots of money?

Ý kiến của bạn:

avatar