Diếp cá có thể trị bệnh trĩ

Diếp cá có thể trị bệnh trĩ tiếng Anh là gì?

Diếp cá có thể trị bệnh trĩ:

Fish mint can be used to treat hemorrhoids.

Fish mint is a home remedy for hemorrhoids.

Fish mint can relieve the symptoms of hemorrhoids.

Ý kiến của bạn:

avatar