Đừng có nhiều chuyện

Đừng có nhiều chuyện tiếng Anh là gì?

Đừng có nhiều chuyện:

  • Mind your own business.
  • Don’t be nosy.

 

Ý kiến của bạn:

avatar