Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên tiếng Anh là gì?

Câu này không thể dịch nghĩa đen theo từng từ mà phải dịch ý, đó là:Tình yêu không thể ép buộc được:

  • Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên: Love cannot be forced.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments