Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè

Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè tiếng Anh là gì?

Dịch nghĩa đen: Riches never come to those who sleep in and those who overindulge in drinking.

Lesson: Hard work and abstinence from vices are crucial to getting wealthy.

Ý kiến của bạn:

avatar