Im lặng là vàng

Im lặng là vàng tiếng Anh là gì?

Im lặng là vàng:

  • Silence is gold.
  • Silence is golden.

Ý kiến của bạn:

avatar