Im lặng là vàng

Im lặng là vàng tiếng Anh là gì?

Im lặng là vàng:

  • Silence is gold.
  • Silence is golden.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments