Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ

Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ tiếng Anh là gì?

Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ:

Master the art of communication and the world is your oyster.

The world is your oyster if you’ve mastered the art of communication.

If you’ve mastered the art of communication, the sky is the limit.

guest
2 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Nhiều bình chọn nhất!
Inline Feedbacks
View all comments
Yunee
Yunee
1 year ago

Có câu nào dịch ra từ : khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ không?