Làm cá miễn phí

Làm cá miễn phí tiếng Anh là gì?

Làm cá miễn phí:

    1. (We) descale, gut and clean your fish for free. (We nếu chủ ngữ là Chúng tôi, thay We bằng They nếu chủ ngữ là Họ)
    2. Descaling, gutting and cleaning your fish free of charge

Ý kiến của bạn:

avatar