Mỗi ngày tôi đi bộ nửa tiếng

Mỗi ngày tôi đi bộ nửa tiếng tiếng Anh là gì?

Mỗi ngày tôi đi bộ nửa tiếng:

I walk for half an hour every day.

Ý kiến của bạn:

avatar