Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao tiếng Anh là gì?

Literal translation: One tree cannot amount to anything, three of them together can look like a mountain.

Lesson: Learn to harness the power of team-work.

guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments