Nó buồn vì bị bồ đá!

Nó buồn vì bị bồ đá tiếng Anh là gì?

Nó buồn vì bị bồ đá:

  • He is sad because his girlfriend dumped him.
  • He’s in the dumps because his girlfriend broke up with him.

 

guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments