Nói dóc chết liền

Nói dóc chết liền tiếng Anh là gì?

Nói dóc chết liền:

  • I swear on my mother’s grave.

Ý kiến của bạn:

avatar