Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng

Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng tiếng Anh là gì?

Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng:

  • When we are far awar, it takes time to visit each other, but when we are together all the time, we argue like cats and dogs.
  • Cây này gần với idiom trong tiếng Anh: Guests and fish stink after 3 days (Sau 3 ngày thì khách khứa với cá sẽ thúi lên)

Ý kiến của bạn:

avatar