Ông ấy đã được chuyển sang Khoa Hồi Sức Tích Cực

Ông ấy đã được chuyển sang Khoa Hồi Sức Tích Cực tiếng Anh là gì?

Ông ấy đã được chuyển sang Khoa Hồi Sức Tích Cực:

  • He has been transferred to the Intensive Care Unit.
  • He has been transferred to the Intensive Care Room.
  • He has been transferred to the Intensive Care Ward.

Ý kiến của bạn:

avatar