Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao

Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao tiếng Anh là gì?

Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao:

  • Bees are highly social insects.

Ý kiến của bạn:

avatar