Quân đội Ấn Độ sẵn sàng oanh tạc Pakistan

Quân đội Ấn Độ sẵn sàng oanh tạc Pakistan

Quân đội Ấn Độ sẵn sàng oanh tạc Pakistan:

  • Indian Air Force is prepared to strike Pakistan.
  • Indian Air Force is prepared to bomb Pakistan.

Ý kiến của bạn:

avatar