Rảnh rỗi là tôi lại chơi game.

Rảnh rỗi là tôi lại chơi game tiếng Anh là gì?

Rảnh rỗi là tôi lại chơi game:

  • When I have free time, I play video games.
  • I spend my leisure time playing video games.

Ý kiến của bạn:

avatar