Tôi có tật đói là hay quạu

Tôi có tật đói là hay quạu tiếng Anh là gì?

Tôi có tật đói là hay quạu:

  • I tend to get hangry when I am hungry.
  • I tend to get cranky when I am hungry.
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments