Trái chín cây ngon hơn trái chín vú

Trái chín cây ngon hơn trái chín vú tiếng Anh là gì?

Trái chín cây ngon hơn chín vú:

  • Fruits that ripen in the plant taste better than the ones that are artificially ripened.

 

Ý kiến của bạn:

avatar