Ung thư không phải là một bản án tử hình

Ung thư không phải là một bản án tử hình tiếng Anh là gì?

Ung thư không phải là một bản án tử hình:

  • Cancer is not a death sentence.

Ý kiến của bạn:

avatar